Gönder 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hukuki desteklerinden ötürü Karakum Avukatlık Bürosunun kurucusu Av. Mustafa KARAKUM 'a şükranlarımı sunarım. TEŞEKKÜRLER...
2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 92 93 94 95
Yazar Mesaj
öğretmen Çevrimdışı
Super Moderator
******

Mesajlar: 6,703
Üyelik Tarihi: 25-04-2012
Rep Puanı: 5
Teşekkür: 1
2 mesajına 2 teşekkür edilmiş.
Mesaj: #1
2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 92 93 94 95
2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 92 93 94 95
3.Ünite: Battalname
b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler (Battalnâme, Dede Korkut Hikâyeleri, Dânişmentnâme, Mesneviler)

HAZIRLIK

1. “Battal” ve “Seyit (Seyyid)” kelimelerinin anlamını öğrenerek Battal Gazi hakkında bilgi edininiz.

1. Battal: Arapça’da işsiz güçsüz anlamındadır. Geçimini tekkeden sağlayan işsizler için kullanılan bir tabir.

Seyyid: Efendi demektir. Peygamber soyundan gelenlere denir. Ehli beyt.

Battal Gazi: Emevi Bizans savaşlarından kahramanlığıyla ün salmış Arap komutanının ismidir. Türklerde bu kahramandan etkilenerek Seyyid Battal Gazi’yi oluşturmuşlardır.2.*Dânişmendnâme hakkında bilgi edininiz.

2. Dânişmendnâme Anadolu’nun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan, 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen İslami Türk destanlarındandır. XI. Yüzyılda yaşamış Türk devlet adamı Melik Dânişmend Gazi’nin hayatını, savaşlarını, Anadolu’daki bazı şehirleri fethini ve çeşitli kerametlerini anlatmaktadır. Danişmendnâme’de hikâye edilen olayların tarihi gerçeklere uygunluğu, kahramanlarının yaşamış Türk beyleri olmalarından, Anadolu coğrafyasının gerçek isimleriyle anılmasından dolayı uzun süre tarih kitabı olarak nitelendirilmiştir.3.*Dede Korkut Hikâyelerinin ne zaman ve nasıl yazıya geçirildiği hakkında edebiyat tarihiyle ilgili kitaplardan bilgi edininiz.

3. Asıl adı “Kitab-ı Dede Korkut Alâ Lisan-ı Taife-i Oğuzan” şeklindedir.12, 13 ve 14. yy.da Doğu Anadolu’da ve Azerbeycan’da yaşayan müslüman Oğuz boylarının geleneklerini, göreneklerini, iç mücadelelerini, doğa üstü güçlerle, yaratıklarla savaşmalarını ele alır.14. ve 15. yy.da yazıya geçirilmiştir. Bu konudaki yaygın kanaat hikayelerin 14.yy.’da yazıya geçirildiği şeklindedir. Hikayelerin kimin tarafından yazıya geçirildiği bilinmemektedir.4. XIV. yüzyıl şairi Ahmedî’nin “İskendernâme” adlı eserinin konusunu edebiyatla ilgili kitaplardan bulunuz.

4. İskendername, Ahmedi’nin dinsel, ahlaksal, öğretici mesnevisi (1390). iskender’in efsaneleşmiş yaşamını konu edinirken din, tasavvuf, ahlak, felsefe, tarih, coğrafya, tıp vb. konularında bilgiler verir, iskender’in tarihsel kişiliğini değiştiren ve onu keyani hükümdarı olarak gösteren Firdevsi (Şehname), Nizami (Şerefname, ikbalname) gibi iran şairlerinin yer verdiği efsaneler (kahramanın Çin seddi’ni yaptırması, bengisuyu aramaya gitmesi vb.) yer yer değişikliklerle aktarılır. Sözü edilen olayların, kişilerin, varlıkların birer simge olduğu belirtilerek anlatılanlardan öğütler çıkarılır.5.*“Zülkarneyn” ve “İskender” hakkında bilgi edininiz.

5. Kuranda ismi geçen ” İki boynuz sahibi” anl***** gelen isimdir. Rivayetlere Makedonyalı İskender olduğu dile getirilmektedir.6. Ahmedî ve onun sanat anlayışı hakkında bilgi edininiz.

6. Bursa ve Edime sarayları çevresinde rahat bir yaşam sürmüştür. Aşk, eğlence, tarih ve tabiat temalı şiirler yazmıştır. Tasavvufu çok iyi bilmesine rağmen, şiirlerinde tasavvufa az yer vermiştir. Türkçeyi iyi kullanan, şiir tekniğine hâkim kudretli bir şairdir. Gazel ve kasidelerinde İran şiirinin özelliklerini gösterdiği gibi, Türk ruhunun inceliklerini ve Türkçenin gücünü de aksettirmiştir. İran şiirinin konu ve biçim özelliklerini şiirimize kazandırmaya çalışmıştır. “İskendername” ve “Cemşid ü Hurşid” adlı mesnevileri önemli yapıtlarıdır.Ahmedî Eserleri:

Divan
İskendername: Büyük İskender’in yaşamının ve savaşlarının anlatıldığı mesnevidir. Yapıtta ayrıca; astronomi, fen, matematik ve toplumbilim ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Cemşid ü Hurşid: Çin hükümdarı Cemşid’in Rum kayserinin kızı Hurşid’e aşkını anlatan yapıt, Farsçadan çevrilerek mesnevi biçiminde yazılmıştır.
Tervihü’l Ervah: Manzum bir tıp kitabı.
Mirkatü’l Edeb: Arapça-Farsça manzum sözlük

7. Günümüz yazarlarından birine ait bir olay öyküsünü okuyunuz. Öykünün özetini çıkarınız.

7.8.*“Ölümsüz olmak ister miydiniz?” Nedenleriyle açıklayınız.

8. Cevabı size kalmış…9.*Destanlarda, halk hikâyelerinde, hikâyelerde, romanlarda aşktan sonra en çok kahramanlık konusunun işlenmesini nasıl değerlendirdiğinizi açıklayınız.

9. Tarih itibariyle çok savaş bir millet olduğumuz için bu süreçte çok acılar çekilmiş ya da çok kahramanlıklar yaşanmıştır. Bunlar da ister istemez eserlere dönemin zihniyeti itibariyle konu edinmiştir.1. metin

BATTALNÂME

İstanbul Kuşatması

Halife ordusu İstanbul üzerine yürür. Kayser Asatur, Battal’ı yenemeyeceğini anlar, cadı*lardan yardım diler. Kuzende cadı, askeriyle birlikte, savaş alanına gelir.

… Kuzende câzû (cadı) ol evvel meydana girdi. Kırk arşın kadd ü kaametiyle (boyu bosuyla) yüz kendi gibi câzûlar bileşince (yanında) od saçarlar. Sünniler anı görüp korktular. Seyyid, Halife önünde dua kıldı, azm-i meydan eyledi (meydana yürüdü), Kuzende câzûya beraber geldi. Çünkim melun, Sey-yid’i gördü, eydür (der):

—*Kimsin? Seyyid eydür:

—*Sen kimi istersin? Câzû eydür:

—*Cihanı birbirine uran ve bu Rum vilayetine fitne bırağan sen misin, dedi. Seyyid eyitti:

—*Belî, olam (Evet, Oyum.)

Ol melun gözleri kana döndü, el urdu, koynundan taş çıkardı, tez efsun okudu, Seyyid’in üzerine attı. Hemandem (hemen) Seyyid’i ateş kapladı ve ateş içinde ejderhalar peyda oldu, Seyyid’e hamle kıldılar; Seyyid dahi Hızır Peygamber duasın okudu, câzûluk batıl oldu.

… Seyyid, Aşkar’ı sürdü, ileri geldi tîg (kılıç) çaldı, lâîni (lanetlenmiş yaratığı) iki pare (parça) eyledi. Câzûlar leşkerin-den (askerinden) grîv (bağırdı, çığlık) koptu. İslam leşkeri tekbir getirip at saldılar. Seyyid dahi nara urdu, hamle eyledi. Câzû leşkeri ayruk (artık) durmadılar. Kûzende’nin gövdesinden alıp kaçtılar.

Seyyid, kâfir alemin (bayrağını) yıktı. Kayser kaçtı. Şehre giderken leşkeriyle Abdülveh-hab pusuda idi, üzerlerine vardı. Kayseri tuttular, esir eylediler, Seyyid katına getirdiler. Seyyid eyitti:

—*Ey lâîn! Tez Müslüman ol, yohsa şimdi seni pare pare ederim, dedi.

Kayser eyitti:

—*Ey pehlivan! Şimdiki hâlde bana müteallik (bağlı) iki bin şehristan ve heft hezâran (yedi bin) kale vardır. Eğer Müslüman*olursam dükelisi [hepsi] elden giderler, asi olurlar. Gelin bu defa dahi bana aman verin, azad edin, haraca kesin, and içeyim ki ayruk İslama kasdetmeyem, dedi. Halife ve Seyyid ve bakî (geri kalan) ulular meşveret kıldılar (toplanıp görüştüler), eyittiler:

—*Eğer biz şimdi bunu öldürürsevüz (öldürürsek) şehrin kavmi oğlunu yerine Kayser dikerler… Şehri ise katı muhkem (çok sağlam), üç canibi (yanı) denizdir, savaş ile alınmaz ve leşkerimiz içinde dahi kıtlık olur; çaresi barışmaktır, dediler.

ittifakları şuna erdi kim, barışalar. Döndü Seyyid eyitti:

—*Yâ Kayser! Gel imdi bana bu şehirde bir gön (deri) kadar yer ver, nişan yapalım (işaret koyalım) dedi.

Kayser eyitti:

—*Vereyim, dedi.

Andlaştılar. Haracı boynuna aldı. Seyyid dahi bir sığır gönün bıçağıyla incecik dildi, uzunu dört bin arşın oldu. Şehrin içinde bir yer duttu, buyurdu, kazdılar, nice kiliseler ve nice dükkânlar ve evler harap ettiler. Kayser çünkim anı gördü; sürdü, Halife katına geldiler, Seyyid’den şikâyet eyledi. Eyitti:

—*Bir gön yer istedi, şimdi şehrin yarısın harap eyledi, deyip ağladı. Halife Seyyid’e eyitti:

—*Niçin öyle ettin, dedi.

Seyyid gazaba geldi (kızdı), bir kez hışm ile (öfkeyle) Kayser’den yana baktı, Kayser’in içine ateş düştü, korktu, geldi Seyyid’in ayağına düştü, eyitti:

—*Hudâvendâ (ey efendi)! Her ne kim hatırından geçerse öyle et, dedi.

… Saraylar ve kiliseler yıkıp mescitler bünyâd edip (yayıp) ve bir hûb (güzel) cami ve minare yaptı. Cuma namazını kıldılar ve Kayser’in yedi yıllık haracın alıp vedalaştılar, İstanbul’dan göçüp Malatya’ya geldiler.

Örnekli Türk Edebiyatı Tarihi

hzl.: Cevdet KUDRET


1. Okuduğunuz metinde geçen olaylar aşağıda verilmiştir. Olay örgüsüne göre olayların oluş sırasını yandaki kutulara yazınız. (Bu konu başlığı altında okuyacağınız üç metni de 9. sınıfta öğrendiğiniz “Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi”ne göre değerlendiriniz.)

13

Seyyid ve yanındakiler, cuma namazını kılıp İstanbul’dan Malatya’ya giderler.

12

Seyyid, Kayser’in kendisini şikâyetine sert tepki gösterir.

2

Kuzende câzû, koynundan çıkardığı taşı efsun okuyup Seyyid’e atar.

10

Seyyid, şehirde yer tutup pek çok kilise ve dükkânı harap eder.

4

Seyyid Peygamber duasını okur ve Aşkar’a biner, kılıcını çekip Kûzende’yi parçalar. Kâfirlerin bayrağını yıkar.

1

Seyyid, Kuzende câzûyla karşılaşır.

11

Kayser, Seyyid’i Halife’ye şikâyet eder.

3

Seyyid, Kûzende’nin attığı taşla ateş içinde kalır. Ateş içinden ejderhalar çıkar.

7

Kayser, Seyyid’in Müslüman olmasına karşın öneride bulunur.

5

Kayser kaçar ancak yakalanıp Seyyid’in huzuruna çıkarılır.

8

Kayser’in isteği Halife, Seyyid ve diğer ulular tarafından görüşülür.

9

Seyyid, Kayser’den şehirde gön kadar yer ister.

6

Seyyid, Kayser’den Müslüman olmasını ister.2. Okuduğunuz metnin yapısını oluşturan öğeleri (kişiler, mekân, zaman) belirleyerek aşağıdaki tabloya yazınız.

Öğeler

BattalnâmeKişiler

Battal, Kuzende, Kayser, Halife

Mekân

Savaş alanı, İstanbul sur içi, Halife’nin*huzuru

Zaman

Bilinmiyor

3. a. Battal ve Seyit (Seyyid) kelimelerinin anlamını ve Battal Gazi hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza aktarınız.

a. Battal: Arapça’da işsiz güçsüz anlamındadır. Geçimini tekkeden sağlayan işsizler için kullanılan bir tabir.

Seyyid: Efendi demektir. Peygamber soyundan gelenlere denir. Ehli beyt.

Battal Gazi: Emevi Bizans savaşlarından kahramanlığıyla ün salmış Arap komutanının ismidir. Türklerde bu kahramandan etkilenerek Seyyid Battal Gazi’yi oluşturmuşlardır.b. Metindeki kişiler, günlük yaşamda karşılaşabileceğiniz tipler midir? Onların özelliklerini açıklayarak olay örgüsünde nasıl bir rol üstlendiklerini belirtiniz.

b. Metindeki kişilere günlük hayatımız içinde karşılaşmamız mümkün değildir.c.*Olayın asıl kahramanına niçin Battal Gazi ya da Seyyid denilmiş olabileceğini açıklayınız.

c. Battal, Emevi Bizans savaşlarında kahramanlığıyla ön plana çıkmış Arap komutandır. Battal da aynı şekilde Bizanslılar mücadele ettiği için halk aynı Arap komutanın özelliğini onda görmektedir.

4. Okuduğunuz metinde mekânın nasıl anlatıldığını belirtiniz. Olayların meydana gelmesinde mekânın işlevini açıklayınız.

4. Mekanlarda hakkında ayrıntılı bilgi verilmemekle birlikte kısa tasvirler yapılmıştır. Mekanlar sadece olayların geçtiği yerleri kısaca vurgulamak için verilmiştir.

5.*Metinde olayların geçtiği zaman dilimini ve bu zamanı belirten kelimeleri söyleyerek zamanın nasıl anlatıldığını açıklayınız.

5. Belirgin tarihsel bir dönem yoktur . Belirsizdir.6.*Metindeki kişiler, mekân ve zaman arasında nasıl bir uyum olduğunu söyleyiniz.

6. Mekan, kişiler ve zaman bir uyum içerisinde olay örgüsü etrafında şekillenmiştir ki bize anlamsız ve garip gelen bir yanı yoktur. Olay örgüsünü şekillendirmek için verilmiştir.

7. a. Metnin temasını belirtiniz.

a. Battal Gazi’nin kahramanlıkları

b. “Battalnâme” ile İslamiyet öncesi döneme ait “Oğuz Kağan Destanı’nı, eserlerde anlatılan kahramanlıklar yönünden karşılaştırınız. Farklılıkları aşağıya sıralayınız.

b. Oğuz Kağan, Alp tipine örnektir; Battalname, Alperen tipine örnektir.

Oğuz Kağan, Türklük için mücadele eder; Battalname, İslamiyet için mücadele eder.

Oğuz Kağan da Battalname de kahramanlıkları ve mücadeleleriyle ön plana çıkar.

Oğuz Kağan da Battalname de olağanüstülükler vardır.8. Seyit Battal Gazi’nin VIII. yüzyılın ilk yarısında, Emevilerin Bizans’a karşı yaptıkları savaşlarda kahramanlıklar gösterdiği söylenmektedir. Hakkında söylenen kahramanlık hikâyeleri de ilk olarak XII. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak metnin temasının, eserin yazıldığı dönemle nasıl bir ilgisi olduğunu açıklayınız.

8. Metnin teması eserin yazıldığı dönemle uygun düşmektedir. Yazıldığı dönemde de savaşlar*ve kahramanlıklar ön plandaydı.

9. Günümüzde yayınlanan yerli ve yabancı filmlerden “Battalnâme”nin temasıyla benzerlik gösteren bir örnek biliyor musunuz? Biliyorsanız ismini belirtiniz. Bu örnekten hareketle “Battalnâme”nin temasının evrensel olup olmadığını belirtiniz.

9. Battalname’nin teması evrenseldir. Her dönemde yazılabilir.

10. Sınıfınızda bir grup oluşturarak metni canlandırınız. Daha sonra olay örgüsünde anlatılanların yaşanabilir olup olmadığını ve insana özgü olan gerçekliğin olay örgüsünde nasıl anlatıldığını tartışınız. Sonucu kısaca belirtiniz.

10. Metnin içinde insana özgü gerçeklikler olabildiği gibi olağanüstü özelliklerde vardır. Savaş, rehin almak vesaire gibi şeyler insana özgü özelliklerken Seyyid ile Kazunde arasında diyaloglar insana özgü gerçeklik değildir.11. Metni anlatan (anlatıcı), olay örgüsünün içinde yer alan bir kişi mi yoksa her şeyi bilen, gören, gözlemleyen biri midir? Belirtiniz.

11. Metindeki anlatıcı ilahi anlatıcıdır. Her şeyi bilen ve görendir.

12. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki bölümü inceleyerek soruları cevaplayınız.

“… Kûzende câzû (cadı) ol evvel meydana girdi. Kırk arşın kadd ü kaametiyle (boyu bosuyla) yüz kendi gibi câzûlar bileşince (yanında) od saçarlar. Sünniler anı görüp korktular. Seyyid, Halife önünde dua kıldı, azm-i meydan eyledi (meydana yürüdü), Kuzende câzûya beraber geldi. Çünkim mel’un, Sey-yid’i gördü, eydür (der):”

a.*Koyu renkte verilen kelimeleri aşağıya yazarak günümüz kullanımlarıyla karşılaştırınız. Bu kelimelerdeki ses değişimlerini belirleyiniz.

a. Cazu=cadı

Ol= o

Anı=onu

Çünkim= çünküb. Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimelerin sayısının çoğunlukta olup olmadığını belirtiniz.

b. Çok sık olmamakla birlikte bazı kelimeler vardır.

c.*Paragrafta, günümüzde de aynen kullanılan kelimeleri yazınız.

c. meydana , evvel , görüp , korktular, kendi , yüz , Halife , önünde , dua , beraber , gibi kelimler vardır.ç. Paragrafın ilk ve son cümlelerini aşağıya yazarak yapı yönünden inceleyiniz.
d. Yukarıdaki paragraf üzerinde ses, kelime ve cümle özellikleri yönünden yaptığınız inceleme sonucuna göre okuduğunuz metnin dil özelliklerini kısaca aşağıya yazınız.

d. Dil özellikleri bakımından dönemine göre sade bir dille yazılsa günümüze seslerin değişim özellikleri dikkate alındığında bazı sözcüklerde ses değişimleri olduğu görebilmekteyiz ve bunların anlamı bulmakta sorun yaşayabilmekteyiz.13. Metinden, tasvir yapılan bir bölümü bulunuz. Tasvirlerin nasıl yapıldığını ve metne nasıl bir etkisi olduğunu açıklayınız.

13. … Kuzende câzû (cadı) ol evvel meydana girdi. Kırk arşın kadd ü kaametiyle (boyu bosuyla) yüz kendi gibi câzûlar bileşince (yanında) od saçarlar. Sünniler anı görüp korktular. Seyyid, Halife önünde dua kıldı, azm-i meydan eyledi (meydana yürüdü), Kuzende câzûya beraber geldi. Çünkim melun, Sey-yid’i gördü, eydür (der):

Burdaki tasvir metinde anlatılan olayları akılda ve zihinde canlanmasına yardımcı olmak için yazılmıştır.

14. Battal Gazi ile ilgili edindiğiniz bilgiler ve okuduğunuz metinden hareketle XIII ve XIV. yüzyıllarda destani hikâyelerin, nerede oluştuğunu ve tarihî gerçekleri nasıl dile getirdiğini açıklayınız.

14. 13. ve 14. yüzyılda anlatılan hikayeler Anadolu’da geçmekte ve tarihi olarak da bu gerçekliğe uygun düşmektedir.

15.a. “Battalnâme”deki olağanüstü olayları sıralayınız. Bu olağanüstü özelliklere daha önce okuduğunuz İslamiyet öncesi döneme ait hangi metinlerde rastladığınızı belirtiniz.

a. Olağanüstü olaylar olarak Seyyid ve Kuzende arasında diyaloglarda geçmektedir. Bunlarda daha önceki metinlerde Oğuz Kağan destanında görebilmekteyiz.

b. Günümüz yazarlarından birine ait daha önceden okuduğunuz olay öyküsünü arkadaşlarınıza özetleyiniz.

c.*“Battalnâme”yi İslamiyet öncesi metinler ve günümüz hikayesiyle tema ve kişiler yönünden karşılaştırarak sonuçları boş bırakılan yere sıralayınız.

c. Battalname ile daha önceki metinler tema olarak aynıdır. İki dönemde kahramanlık duygusu işlenmiştir. Kişilerde ise daha önceki dönemde Türklük için mücadele eden bir kişi varken diğerinde İslamiyet için mücadele eden kişi ve kişiler vardır.
http://www.dersnotumuz.com sitesinin değerli ziyaretçileri ve üyeleri , bizler sizlerle varız...
Desteklerinizi sitemizden esirgemeyin ...
teşekkürler...
12-09-2012 15:14
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar Gösterim: Son Mesaj
  2013 2014 10. sınıf edebiyat kitabı biryay yayınları cevapları sayfa 213 öğretmen 0 928 08-23-2014 13:44
Son Mesaj: öğretmen
  2013 2014 10. sınıf edebiyat kitabı biryay yayınları cevapları sayfa 204 öğretmen 0 960 08-23-2014 13:41
Son Mesaj: öğretmen
  2013 2014 10. sınıf edebiyat kitabı biryay yayınları cevapları sayfa 195 öğretmen 0 924 08-23-2014 13:39
Son Mesaj: öğretmen
  2013 2014 10. sınıf edebiyat kitabı biryay yayınları cevapları sayfa 193 öğretmen 0 957 08-23-2014 13:37
Son Mesaj: öğretmen
  2013 2014 10. sınıf edebiyat kitabı biryay yayınları cevapları sayfa 192 öğretmen 0 987 08-23-2014 13:36
Son Mesaj: öğretmen
  2013 2014 10. sınıf edebiyat kitabı biryay yayınları cevapları sayfa 185 öğretmen 0 1,014 08-23-2014 13:34
Son Mesaj: öğretmen
  2013 2014 10. sınıf edebiyat kitabı biryay yayınları cevapları sayfa 183 öğretmen 0 987 08-23-2014 13:32
Son Mesaj: öğretmen
  2013 2014 10. sınıf edebiyat kitabı biryay yayınları cevapları sayfa 182 öğretmen 0 843 08-23-2014 13:30
Son Mesaj: öğretmen
  2013 2014 10. sınıf edebiyat kitabı biryay yayınları cevapları sayfa 181 öğretmen 0 890 08-23-2014 13:28
Son Mesaj: öğretmen
  2013 2014 10. sınıf edebiyat kitabı biryay yayınları cevapları sayfa 176 öğretmen 0 913 08-23-2014 13:26
Son Mesaj: öğretmen

Konu ile Alakalı Anahtar Kelimeler

2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 92 93 94 95 indir, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 92 93 94 95 Videosu, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 92 93 94 95 online izle, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 92 93 94 95 Bedava indir, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 92 93 94 95 Yükle, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 92 93 94 95 Hakkında, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 92 93 94 95 nedir, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 92 93 94 95 Free indir, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 92 93 94 95 oyunu, 2012 2013 10. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları 92 93 94 95 download

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

İletişim | Dersnotumuz | Yukarıya dön | İçeriğe Dön | Hafif Sürüm | RSS